Välkommen till Brf Täby Townhouse i Ullna Strand!

Bfr Täby Townhouse Fasad

Vår förening bildades år 2014 och äger fastigheten Täby Radien 2 med adresserna Ullna Allé 2-68.  Fastigheten innefattar 34 bostadsrättsradhus på 2 till 3 våningar. 

På vår hemsida har vi försökt samla all den information som du som boende kan behöva för att underlätta både för dig och dina grannar när du flyttar in och bor i föreningen. För styrelsen i en nybildad förening är det mycket som skall hinnas med och skötas och det kan hända att vi missat någon viktig information. Kontakta därför gärna styrelsen om det är någon information du tycker saknas på hemsidan så skall vi komplettera så fort vi kan!

Varmt välkomna till Brf Täby Townhouse i Ullna Strand!

Föreningen reserverar sig för eventuella fel på denna hemsida.

Kommentera