Avfallshantering

Hushållsavfallet hämtas av kommunens avfallsentreprenör Ragn-Sells, som bostadsrättshavaren själv måste teckna avtal med genom att ringa 0771-88 88 88. Tänk på att sopkärlet på dagen för sophämtning måste ställas på den egna tomten precis vid kanten mot Ullna Allé, så att det blir enkelt för avfallsentreprenören att tömma kärlen. Om kärlet står för långt från vägen, finns risken att någon hämtning inte sker. Under övriga dagar ställs sopkärlet på lämplig plats på den egna tomten. Grovsopor får bostadsrättshavare själv köra bort till återvinningsstation.

Se Täby kommuns hemsida www.taby.se för adresser till återvinningsstationer och övrig information om hur avfall, källsorteringen, återvinning med mera skall skötas.