Besiktningar av bostaden, byggfelsförsäkring och garantier

Husen i föreningen är byggda av material av högsta kvalitet och av skickliga hantverkare, men det är alltid tryggt att veta vad man som bostadsrättshavare har för garantier, om något problem uppstår.

2-års garanti

Efter godkänd slutbesiktning (våren 2016) inleds en tvåårig garantitid för fel som framträder i bostaden under garantitiden och som inte beror på handhavandefel från den boende. Samma garantitid gäller även för tillval och vitvaror. Garantitiden avslutas med en garantibesiktning och eventuella fel som inte beror på handhavande åtgärdas av byggentreprenören, som står för denna garanti. Notera att inga garantifel som uppstår efter inflyttning kommer att åtgärdas före den tvååriga garantibesiktningen.

Byggfelsförsäkring

Byggentreprenören Titania Bygg & VVS AB, 556687-5083, har tecknat en 10-årig byggfelsförsäkring för projektet.

Byggfelsförsäkring är en obligatorisk försäkring enligt lag vid byggnation av flerbostadshus eller gruppbyggda småhus.

Försäkringen ersätter väsentliga skador och fel som lett till skada som inte täcks av entreprenörens garantier eller av någon annan försäkring. Med skada och fel i byggnadsarbetet menas att det utförda arbetet avviker från fackmässigt godtagbar standard som rådde när arbetet utfördes och att det felaktiga arbetet lett till skada.

Byggfelsförsäkringen har ersatts av Nybyggnadsförsäkring  från och med 1 juni 2014, men er bostad omfattas av byggfelsförsäkringen då projektet påbörjades före detta datum.