Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Att som bostadsrättshavare ha rätt försäkringsskydd är mycket viktigt och slarv med detta kan kosta stora pengar. För styrelsen är det viktigt att se till att föreningen har rätt försäkringsskydd.

Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrätter, det är ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen för den som bor i bostadsrätt och den försäkringen täcker skador som uppstår på de delar av bostaden som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt stadgarna. Detta gör att bostadsrättshavare endast behöver teckna hemförsäkring för sin bostad för att vara säker på att ha ett gott grundskydd i sitt boende.

Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget Brandkontoret och i försäkringen ingår även ansvarsförsäkring, hyresförlustsförsäkring, maskinförsäkring, rättsskyddsförsäkring, husbocksförsäkring, allriskförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring samt styrelseansvarsförsäkring. Hemförsäkringen täcker skador på egendom i form av stöld, brand, osv, men i hemförsäkringen ingår ofta även ansvarsförsäkring, rättskydd, personskadeskydd, reseskydd, rån- och överfallsskydd med mera. Hemförsäkringen täcker även skador som man orsakar på någon annan person eller dennes egendom. Kontakta ert försäkringsbolag och läs noggrant igenom försäkringsvillkoren för att vara säker på att ni har ett fullgott försäkringsskydd i er nya bostad.