Drift och skötselinstruktioner

Under denna rubrik finns drift- och skötselinstruktioner för material,
varor, installationer etc i er nya bostad. Notera att det även finns
information för vissa tillvalsprodukter, dvs produkter som inte
ingår i standardutförandet och därmed endast finns i er bostad
om ni valt detta som tillval.

Badrum

Kök

Övrigt

Ytterligare information

Vid behov av mer information än bifogat material, se leverantörens eller tillverkarens hemsida alternativt ta kontakt med leverantören eller tillverkaren via telefon eller e-post.

Vitvaror från Electrolux

Har ni frågor angående vitvarorna från Electrolux, dess
funktioner, reservdelar, garantier eller användning, så kontakta
Electrolux konsumentkontakt på telefon 0771-11 44 77 eller via
e-post: electroluxservice@electrolux.se.

 

Uppfyllande av Miljöbyggnadskraven enligt SGBC

För att radhusen skall uppfylla Miljöbyggnadskraven uppsatta av Sweden Green Building Council så har solfilm monterats  på fönstren i bostaden.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER  eller   GULD.

För mer information, se www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad.