El

Nätägare för elen på föreningens mark är Ellevio (f.d Fortum).
www.ellevio.se.

För information och tips om hur man kan spara på el, värme och
vatten, se bilagan Smarta energi- och klimattips. Det finns även mycket information om detta på Internet. Se till exempel www.energiradgivningen.se.

Elen i husen

Elcentralen är placerad i hallen på bottenvåningen och är utrustad med moderna automatsäkringar vilket inte kräver några ”proppar” för att fungera. Växthusen har även en separat el-central i våningen under växthuset. Denna försörjer endast växthusdelen av huset.

  • Jordfelsbrytaren slår av strömmen vid ett tekniskt fel i någon elektrisk apparat, vilket minskar risken för skador på människor och egendom.
  • Samtliga eluttag i bostaden är jordade och uppfyller alla svenska krav och regler.
  • Lamputtagen i taket tål en maxbelastning på 15 kg.Tänk på att inte använda för kraftiga ljuskällor i armaturerna. Följ alltid instruktionen för respektive armatur.
  • Installerade tillvalsdimrar är anpassade till 400 watt halogen eller 100 watt LED.
  • Om det kommer bo barn i bostaden, gör gärna en översyn i samband med inflyttning för att upptäcka eventuella risker så att dessa kan åtgärdas av er som bostadsrättshavare. Exempelvis kan man köpa skydd som sätts in i eluttagen så att barn inte kan sätta in fingrar och annat i eluttagen och riskera att bli skadade.