Kaminer och eldstäder

I de bostäder där kamin eller eldstad finns installerad, så ligger det på bostadsrättshavarens fulla ansvar att se till att service, sotning, underhåll etc genomförs på hela installationen i enlighet med gällande regelverk och inom fastställda tidsintervall.

Kontakta t ex Brandskyddsföreningen för mer information om ”Obligatorisk brandskyddskontroll av eldstäder” enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 3 kapitlet § 4.