Nycklar

Till varje bostad följer tre nycklar till ytterdörren och uteförrådet på baksidan av respektive hus, två nycklar till vattenutkastare samt två nycklar till postlådan. Till tre-våningshusen följer även nyckel till det låsbara fönstret på plan 1 med. Om man önskar fler nycklar till ytterdörren, skall styrelsen kontaktas (se Kontaktuppgifter, felanmälan och förvaltning). Kostnaden för tillverkning av fler nycklar står bostadsrättshavaren för.