Värme, ventilation & vatten

Frånluftsvärmepump

Uppvärmning av bostaden sker med frånluftsvärmepumpen som finns installerad i badrummet på nedre plan. Värmen distribueras via ett vattenburet system med golvvärme på bottenplanet och via radiatorer på övre plan. Den el som frånluftsvärmepumpen förbrukar, går på bostadens elmätare och bekostas därmed av respektive bostadsrättshavare.

Bostaden värms upp av en modern och effektiv frånluftsvärmepump av märket Nibe som går på bostadens elmätare. Enligt föreningens stadgar så är det bostadsrättshavaren som ansvarar för underhållet av luftvärmepumpen och till denna kopplade anordningar. Vid tekniska problem med luftvärmepumpen, ta kontakt med fastighetsförvaltaren i första hand. Om fastighetsskötaren inte kan lösa problemet, tag kontakt med tillverkaren Nibe på telefon 0433-73995 eller e-postadress: info@nibe.se Se även Nibes hemsida. www.nibe.se

Några saker att tänka på för boende
angående frånluftsvärmepumpen

  • Filtret i den övre luckan bör dammsugas en gång i månaden för att få bort damm och annan smuts som kan ha negativ påverkan på luftvärmepumpens funktion och effektivitet.
  • En gång per år skall filtret i den övre luckan bytas ut. Extra filter följer med luftvärmepumpen och dessa behöver skäras till och bytas ut mot det gamla filtret.
  • Systemet behöver avluftas var 3-6 månad för att ta bort syre ur systemet. Se instruktionsboken från tillverkaren i separat pärm för mer information om drift och underhåll av frånluftsvärmepumpen. Nyckel av typen Torx 25 som behövs för avluftningen finns bakom luckan längst ned på frånluftsvärmepumpen.

Utöver ovanstående tre punkter behöver ingen annan service eller underhåll normalt göras på luftvärmepumpen.

Bra att veta om inställning av temperatur
samt el- och vattenförbrukning

  • Det finns tre lägen på varmvattenberedaren; ekonomi, normal och lyx. I ekonomiläget produceras mindre mängd varmvatten vilket gör att elförbrukningen blir lägre än vid de två andra lägena, som genererar mer varmvatten. Som boende kan man själv ställa in vilket läge man önskar, se instruktionsboken från tillverkaren för mer
  • Som boende kan man själv direkt påverka förbrukningen av värme och därmed elkostnaden genom att höja eller sänka temperaturen i bostaden. Rekommenderad inomhustemperatur är 21  grader.
  • Som boende  kan  man  ladda  ned  appen  Nibe-Uplink  till sin  Iphone,  mobiltelefon  med  operativsystem  Android eller till surfplatta för att kunna läsa av statusen på fjärrvärmepumpen. Om man även önskar kunna styra fjärrvärmepumpen med mobiltelefonen eller surfplattan så måste man teckna ett abonnemang med tillverkaren Nibe, kontakta dom för mer information på telefon 0433-73995 eller  e-postadress:  info@nibe.se

Golvvärme i bottenvåningen

På hela nedervåningen ligger det vattenburna golvvärmeslingor i golvet. Temperaturen på golvvärmen styr Ni själva med termostaten som är belägen på nedre våning. Tänk på att värmegolvet går på varmvatten som i sin tur produceras av frånluftsluftvärmepumpen som går på bostadens elmätare, så ha inte onödigt hög värme på i värmegolvet. Rekommenderad inomhustemperatur är 21 grader.

Golvvärme i badrum övre plan

Golvvärmen i badrummet på övre plan går på el. Kom ihåg att alltid stänga av värmegolvet när det inte används och på detta sätt både spara energi och pengar.

Radiatorer

I samtliga rum på övre plan, förutom i badrummet, finns vattenburna radiatorer som sköter uppvärmningen.

Handdukstork

Om det finns handdukstork i badrummen, tänk på att den går på bostadens elmätare, så stäng av när den inte används, för att spara energi och pengar.

Fönster

För att minska värmeförbrukningen så är effektiva treglasfönster
och fönsterdörrar monterade i bostaden. Detta hindrar inte bara
värme från att ta sig ut, det hindrar även ljud från att ta sig in i
bostaden.

Ventilation

Ventilationen i fastigheterna består av mekanisk frånluft med värmeåtervinning. Tilluft sker via filterförsedda ventiler i fasaden och frånluften tas från badrum samt kök. Separat imkanal och fläkt finns i köket.

Kom ihåg att aldrig täppa igen tilluftsdonen även om det känns som det drar kallt på vintern. Om man täpper igen donen, så kan det uppstå fukt- och mögelproblem samt undertryck i lägenheten och undertrycket kan göra det t ex svår att öppna ytterdörren. Dåligt fungerande ventilation till följd av igenstängda don inverkar även negativt på luftkvaliteten och i förlängningen även på de boendes hälsa. Barn är extra känsliga.

Filtren i tilluftsdonen måste rengöras och bytas med jämna mellanrum. Läs mer på sidan Drift- och skötselinstruktioner.

Tänk på att det är viktigt att regelbundet göra rent filtret i spiskåpan. Ju mer igensatt filtret blir av fett och smuts, desto sämre suger spiskåpan upp matos.

Vatten

Leverantör av dricksvattnet i området är Roslagsvatten. Individuell mätning av kallvattenförbrukningen per bostad sker och debiteras i efterhand. Tänk på att använda vattnet så effektivt som möjligt, då en låg vattenförbrukning direkt ger en effekt både på vatten- och elräkningen, då kallvattnet värms upp till varmvatten av frånluftsvärmepumpen i bostaden.