Bostadsrättsföreningen

Nedan redovisas det viktigaste ni som bostadsrättshavare behöver
veta om bostadsrättsföreningen samt fastigheten med hus
som föreningen äger.

Syfte

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Täby Townhouse i Ullna Strand och bostadsrättsföreningen har organisationsnummer 769628-2958. Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Upplåtelsen kan även avse mark. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Stadgar

Föreningens stadgar är det regelverk som styr hur just denna
bostadsrättsförening skall styras. Klicka här för att komma till stadgarna. 

Fastighetsuppgifter

Föreningen äger fastigheten Täby Radien 2 i Täby kommun med adresserna Ullna Allé 2-68, 187  61  Täby.  Föreningen äger utöver fastigheten även marken där de boende har tillgång till parkering samt ytor bakom husen och innefattar 34 bostadsrättsradhus på 2 till 3 våningar. Varje radhus har en stenlagd entré på framsidan av huset och en gräsmatta samt terrass på baksidan. Till varje hus hör ett kallförråd med ingång från terrassen på baksidan. Föreningen äger inga lokaler.

Byggentreprenör: Titania
Bygg & VVS AB Byggnadsår: 2016
Grund: Betongplatta på mark
Yttervägg: Trä
Fasad: Träpanel
Tak: Falsad plåt
Fönster:3-glas fönster
VA: Kommunalt vatten och avlopp
Värme: Frånluftsvärmepump
Ventilation: Mekanisk frånluft med värmeåtervinning

Försäkringar

Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget Brandkontoret och i försäkringen ingår även ansvarsförsäkring, hyresförlustsförsäkring, maskinförsäkring, rättsskyddsförsäkring, husbocksförsäkring, allriskförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring samt styrelseansvarsförsäkring.

Föreningen har även tecknat bostadsrättstillägget för samtliga bostadsrätter vilket gör att bostadsrättshavare endast behöver teckna hemförsäkringen för sin bostad.

Ekonomi

Avskrivningar

Avskrivningar görs linjärt med 0,5 % / år i enlighet med den ekonomiska planen. Mark skrivs inte av.

K-regelverk

Föreningen har valt det så kallade K2 regelverket för årsredovisningen. För mer information om vad detta innebär, se Bokföringsnämndens hemsida, www.bfn.se

Årsredovisning

Föreningens ekonomiska utveckling under det gångna året utläses ur föreningens årsredovisning. Klicka här för att komma till årsredovisningarna. 

Föreningsstämma

Föreningsstämma skall hållas före december månads utgång  varje år i enlighet med stadgarna och mötet skall dokumenteras i ett årsstämmoprotokoll.

Information från styrelsen

Styrelsen sammanträder ca 1 gång per månad och skriftlig information som styrelsen vill kommunicera till medlemmarna läggs i medlemmarnas brevlådor och läggs upp denna hemsida.

Kontakt med styrelsen

För att komma i kontakt med styrelsen så kan man som medlem skicka e-post eller vanligt brev på följande adresser:

info@brftabystownhouse.se

Brf Täbys Townhouse i Ullna Strand
℅ Byfors
Ullna allé 20
187 61 Täby