Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren som man som bostadsrättshavare kan ha om sitt nya boende i föreningen. Läs alltid i första hand igenom föreningens stadgar och i andra hand boendepärm för svar på era frågor. Om ni inte hittar svaret på er fråga där, så ta kontakt med styrelsen via e-post eller vanlig post – se sidan Kontaktuppgifter, felanmälan och förvaltning.

Vem ansvarar för underhåll av förråd, trätrall, häck och gräsmatta?

Uteplatsen på fram och baksidan ingår  upplåtelsen av bostadsrätten vilket innebär att underhållsansvaret faller på respektive bostadsrättsinnehavare. I detta ingår även ansvaret för vattenutkastare och eluttag. För förrådet gäller samma fördelning som för lägenheten, dvs bostadsrättsinnehavaren ansvarar för det inre underhållet inklusive dörr och föreningen ansvarar för det yttre underhållet (fasad, tak och färg på dörrens utsida).

Krävs bygglov för att få bygga friggebod/ Attefallshus på baksidan?

Det krävs alltid tillstånd från styrelsen för att bygga friggebod eller Attefallshus på baksidan. I vissa fall krävs även bygglov,  om man inte uppfyller de uppsatta reglerna som finns för dessa typer av byggnationer. Se t ex Plan och bygglagen 9 kapitlet, § 4a för mer information.

Får jag sätta upp ett tak ovanför ytterdörren och vardagsrumsdörrarna?

Detta kräver alltid styrelsens godkännande. Så länge man uppfyller kraven i Plan och bygglagen, 9 kap § 4 pkt 2 så krävs det inget bygglov, men det krävs fortfarande godkännande från styrelsen innan man får sätta upp några tak. Om man inte uppfyller kraven i Plan och bygglagen enligt ovan krävs även bygglov från kommunen.

Får jag sätta upp markiser eller annat på fasaden på baksidan?

Styrelsen skall alltid ge sitt godkännande först innan markiser eller andra infästningar görs i fasaden. Man får bara fästa markiser och andra infästningar i reglarna som sitter bakom väggpanelen av trä för att säkerställa hållfastheten och undvika skador på föreningens egendom. Detta gäller oavsett vilken fasad på huset det gäller. Styrelsen rekommenderar att man alltid anlitar en behörig leverantör/montör för leverans och montage av markiser eller andra installationer. Notera att återställande av eventuella skador på fasad eller andra delar av bostaden till följd av uppsättning av markiser, andra infästningar eller andra typer av ingrepp ansvarar bostadsrättshavare för.

Får jag bygga ut trallen på baksidan?

En trall är i princip aldrig bygglovspliktig så länge den håller sig under 1 meter i höjd och den inte kläs in med väggar eller tak i någon form. Att klä in trallen är alltid bygglovspliktigt samt kräver tillstånd från styrelsen. Kontakta alltid Täby kommun om ni är osäkra på att er planerade åtgärd kräver bygglov. Om det krävs bygglov, så är det föreningen som söker bygglovet, vilket först kräver ett styrelsebeslut.

Jag vill sätta upp en spaljé/buske/staket, får jag det?

Bostadsrättshavare får sätta upp spaljé, buskar samt staket mot granne så länge dessa sitter på den egna tomten (dvs innanför häcken), inte innebär några permanenta skador på föreningens egendom, hålls i gott skick, ej innebär någon skada eller obehag för grannen och inte är bygglovspliktigt.

Styrelsen rekommenderar även att man alltid stämmer av med granne innan spaljé, staket eller liknande sätts upp, för att undvika konflikter. Styrelsen rekommenderar också att staketet är vitt för att ge ett enhetligt intryck.

(För staket gäller följande enligt uppgifter från Täby kommuns hemsida 2015-09- 27: ”Staket är lovfria. Är utförandet högre än 1,1 meter eller inte uppfyller kravet på genomsiktlighet, minst 80 % luft (tidigare 50 %) benämns det som plank och kräver bygglov”. Regler om bygglov kan ändras, så kontakta alltid kommunen för att ta reda på vad man får göra utan bygglov, innan något sätts upp mot grannen.)

Jag vill hänga upp en takbox i taket på carporten, får jag det?

Du måste alltid inhämta styrelsens tillstånd innan du gör åverkan på carporten. I princip kommer det att tillåtas att hänga upp t.ex. en takbox för förvaring. Du ansvarar själv för anordningen och eventuella problem som kan uppstå till följd av upphängningen. Carporten ska återställas om du säger upp platsen.

Jag vill byta ut ytterdörren, får jag göra det?

Styrelsen skall alltid ge sitt godkännande innan ett byte av ytterdörr får ske. Om man som bostadsrättshavare önskar byta ut ytterdörren mot en annan dörr, så måste den nya dörren ha samma färg som den dörr som sitter som standard samt ha högre eller samma säkerhetsklass. Om man önskar ett fönster i sin dörr så ska det vara rektangulärt och långsmalt. Det är även bostadsrättshavaren som får stå för samtliga kostnader för inköp, montering, bortforsling av befintlig dörr etc.

Vad är det för ytterdörr i bostaden?

Det är en standardvilladörr med ett Assa 2002 lås.

Hur får man fler nycklar till ytterdörren?

Kontakta styrelsen om du vill ha fler nycklar till ytterdörren. Det är alltid bostadsrättsinnehavaren som står för kostnaden för tillverkning av fler nycklar.

Jag vill bygga om min lägenhet, behöver jag något tillstånd för detta?

Det beror på vad ni vill göra. Läs noggrant igenom föreningens stadgar och se vad ni kan göra utan att be styrelsen om tillstånd. Kom ihåg att i vissa fall behövs utöver styrelsens godkännande, även bygglov från kommunen om det är stora förändringar det handlar om. Kontakta styrelsen innan ni genomför några förändringar i lägenheten om ni är osäkra på vad som gäller.

Om jag vill renovera bostaden, hur mycket kan jag få i ROT-avdrag?

För frågor kring ROT-avdrag, kontakta alltid Skatteverket på
telefon 0771-567 567 eller via deras hemsida www.skatteverket.se

Vad gäller för uthyrning av bostaden i andra hand?

Nuvarande lagstiftning är mer tillåtande för andrahandsuthyrning än tidigare, men en ansökan måste alltid skickas in till styrelsen som skall godkänna ansökan, innan någon uthyrning får ske.

Hur mycket skatt behöver jag betala om jag hyr ut min bostad i andra hand?

För frågor kring skatter, kontakta alltid Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller se deras hemsida www.skatteverket.se

Om jag säljer bostaden, hur mycket skatt ska jag betala då?

För frågor kring beskattning, kontakta alltid Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller se deras hemsida www.skatteverket.se

Om jag säljer bostaden, skall jag betala någon avgift till föreningen?

En överlåtelseavgift skall betalas till föreningen för att täcka de administrativa kostnader som överlåtelsen leder till. Kontakta föreningens ekonomiske förvaltare för mer information.

Om jag ska ta upp ett nytt banklån med min bostadsrätt som säkerhet, ska jag betala någon avgift till föreningen?

En pantsättningsavgift skall betalas till föreningen för att täcka de administrativa kostnader som pantsättningen leder till. Kontakta föreningens ekonomiske förvaltare för mer information.

Jag har inte fått min avgiftsavi, vad gör jag?

Ta kontakt med föreningens ekonomiske förvaltare för att
få nya avier utskickade. 

Jag vill betala min månadsavgift med autogiro, hur gör jag?

Ta kontakt med föreningens ekonomiske förvaltare för att
få mer information. 

Jag vill ha min avi till min e-postadress eller som e-faktura till min internetbank, går det att få?

Tyvärr går det inte att få i dagsläget. Avierna skickas ut med vanlig post och kan betalas via autogiro.

Vilka sitter med i styrelsen?

Se  sidan Styrelsen.

 När blir föreningsårsstämman?

Årsstämman i föreningen skall enligt föreningens stadgar hållas före december månads utgång. Kallelse och information kommer komma ut innan i enlighet med föreningens stadgar.

Jag har ett förslag till ändring av stadgarna, hur gör jag för att föreslå det?

Ni måste skicka in en så kallad motion till styrelsen inför årsstämman och sedan kan frågan tas upp för diskussion på årsstämman. Se föreningens stadgar för mer information om detta.