Kontaktuppgifter, felanmälan och förvaltning

Kontaktuppgifter styrelsen

Styrelsen (se här för mer information) kan kontaktas antingen via e-post eller vanlig post:

info@brftabystownhouse.se

Brf Täbys Townhouse
C/O Byfors
Ullna allé 20
187 61 Täby

Vid vändzonen vid Ullna Allé finns en informationstavla där styrelsen sätter upp viktig och uppdaterad information om t ex styrelsens sammansättning, kontaktuppgifter till jourmontör, teknisk och ekonomisk förvaltare, nyheter som styrelsen vill informera medlemmarna om, med mera.

Felanmälan

Generella och inte akuta fel

Vid  generella fel och garantiärenden som föreningen ansvarar för kontaktar ni föreningen genom att fylla i ett Formulär för felanmälan. Vid akuta fel som vattenläckage och översvämning etc. ska man inte skicka en felanmälan utan kontakta förvaltare alternativt jouren enligt nedan.

Garantiärenden vitvaror

Har ni frågor angående vitvarorna från Electrolux, dess funktioner eller användning så kontakta Electrolux konsumentkontakt på telefon 0771-11 44 77 eller via e-post: electroluxservice@electrolux.se

Vill ni beställa service eller installation så kontakta Electrolux Service på telefon 0771-76 76 76.

Innan ni beställer service, kontrollera först om ni kan avhjälpa felet själv med hjälp av hemsidan www.electrolux.se/support/.

Förvaltare

Teknisk förvaltare

Föreningen har kontrakterat en teknisk förvaltare som sköter den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln. I detta uppdrag ingår t ex avläsning av individuella vattenförbrukningen, rondering utomhus, underhåll av gemensamma installationer på tex Ullna allé med mera. Föreningens tekniske förvaltare Emvix Förvaltning & Byggservice AB kontaktas enligt nedan. Felanmälan görs via e-post eller på förvaltarens hemsida.

E-post:  info@emvix.se
Telefon: 018-34 77 90 / 08-750 80    35
Telefontid: Helgfria vardagar klockan 8.00-12.00 samt 13.00-16.00
Hemsida: www.emvix.se
Postadress: Emvix Förvaltning & Byggservice AB, Box 7026, 192 07 Sollentuna

Teknisk jourmontör

Föreningen har tecknat ett jourabonnemang med företaget Securitas. Som boende kan du kontakta Securitas vid akuta vattenläckor, elavbrott och andra situationer som innebär akut och allvarlig fara för människor eller egendom och som sker utanför kontorstid.   I första hand kontaktas fastighetsförvaltaren Emvix Förvaltning & Byggservice AB enligt ovan. Utanför kontorstid, dvs mellan klockan 16.00-08.00, så kontaktas dock föreningens jourmontör Securitas enligt nedan. OBS! Kostnad för jourutryckning som ej är akut eller ej följer gällande instruktion, debiteras anmälaren.

E-post: kundtjanst@jourmontor.se
Telefon: 08-657 77 22 / 08-657 77 01
Telefontid: 16.00–08.00

Ekonomisk förvaltare

Föreningen har kontrakterat en ekonomisk förvaltare som sköter
föreningens ekonomi, bokföring, upprättar årsredovisning,
genomför aviseringar till bostadsrättshavarna av månadsavgifter
med mera.
Om man som bostadsrättshavare har frågor kring avgiftsavier, autogiro, betalningar eller liknande, ta kontakt med Norrorts Boservice AB:

E-post:  info@norrortsbo.se
Hemsida: www.norrortsboservice.se
Telefon:   08-756  33 00
Telefontid: Helgfria vardagar, klockan 9.00 – 13.00
Telefax: 08-756 66 65
Besökstid: Helgfria vardagar, klockan 9.00–13.00
Besöksadress: Radarvägen 1, torget vid Hägernäs centrum i Täby.
Postadress: Norrorts Boservice AB, Box 4039, 183 04  Täby

Kommentera