Mäklarinformation

Mycket av den information som en fastighetsmäklare behöver inför en försäljning finns på vår hemsida. Övrig information kan man hämta från föreningens ekonomiske förvaltare som även hanterar frågor som medlemskap, utdrag ur lägenhetsförteckning m.m. Se fliken ”Kontaktuppgifter, felanmälan och förvaltning”

Det går också bra att kontakta styrelsen på info@brftabystownhouse.se.