Motioner och kandidaturer

Motioner/ärenden kan skickas in under hela året till styrelsen, men senast den 15 oktober måste motionen vara styrelsen till handa för att kunna behandlas på föreningsårsstämman i november/december samma år.

Även kandidaturer till styrelsen och valberedning skall inkomma till styrelsen senast 15 oktober  för att kunna behandlas på föreningsårsmötet i november/december samma år.