Snö och glashusen

En del boende med glastak har hört av sig och undrar hur mycket snö glastaken klarar av.  Enligt Titania och leverantören av glashusen så är de byggda för att klara svenska snöförhållanden precis som vilket annat tak som helst.

En annan sak boende med glashus bör hålla koll på är om det samlas mycket snö (i princip över en meter) mellan taken då det sitter ett utblås för fläkten där pilen pekar nedan. Om det är snö på utblåset så kan smältvatten ta sig in i fläktsystemet. Om detta sker så måste man röja undan denna snö. Om möjligt kan man göra detta själv genom att gå mellan taken, om man inte kan detta så kontakta styrelsen så får vi hitta en lösning. Detta kommer antagligen inte att ske då det krävs mycket snö för att det ska nå upp till utblåsen.

utblas-glastak