Styrelsen

Föreningens styrelse består av 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Vid årsstämman 2018 valdes följande styrelse:

Ordinarie ledamöter Funktion  Utsedd av föreningstämman t.o.m årsstämman
Sara Byfors Ordförande  2019
Staffan Tell Ekonomiansvarig  2019
Roger Nimbratt Sekreterare, vice ordförande  2019
Ellen Odén Fastighetsansvarig  2019

 

Suppleanter Utsedd av   Utsedd  t.o.m årsstämman
Lina Cajvert  Föreningsstämman  2019
Jenny Hellsten  Föreningsstämman  2019
Extern revisor Utsedd av Utsedd  t.o.m årsstämman
Matz Ekman, BDO Föreningsstämman 2019
Valberedning Utsedd av Utsedd  t.o.m årsstämman
Helena Nimbrandt Föreningsstämman  2019
Alexander Karlsson Föreningsstämman  2019
Malin Björklund Föreningsstämman  2019
Karin Nedersjö Föreningsstämman  2019